Sidste nyt fra Bestyrelsen

Formandens beretning 2017

Et kalenderår er rundet  2017 har igen været et rigtig travlt år for bestyrelsen i JFS-Fitness – og året har budt på nye spændende udfordringer, hvor frivillighed var en af hovedoverskrifterne.

Bestyrelsen har holdt mange møder gennem det forgangne år – nogle af emnerne har været:

 • strategi for JFS-Fitness
 • nye investeringer til hold og center
 • vedligeholdelse af eksisterende maskinpark
 • ny aftale om rengøring
 • ny aftale med Klinik for Fysioterapi
 • nye hold – JumpingFitness samt lukkede hold, hvor fokus er at skabe nye vaner
 • medlemsdeltagelse i arrangement (Lægen flytter ind) – arrangeret af Gormshallen
 • børneattester – vi tillod at unge under 15 kunne deltage på hold (ikke fri træning i centeret) sammen med deres forældre.
 • haltider – gik ikke helt som vi ønskede, men vi fik det bedste ud af det
 • velkomstfolder skabt til nye medlemmer
 • ny hjemmeside
 • og alt det andet som hører bestyrelsesarbejdet til…

Sidste gang vi havde generalforsamling fortalte vi, at JFS-Fitness havde tilkendegivet positivt, at vi gerne vil samarbejde med Gormshallen:

 • med de ressourcer vi har
 • ud fra det der er muligt ud fra intentionerne i forretningsgrundlaget baseret på frivillighed
 • uden at blande frivillig forening og kommerciel forretning

JFS-Fitness har deltaget i møder foranlediget af Gormshallen – i relation til hallens tanker og ønsker om udbygning og ombygning. Vi tror på at Gormshallen på et tidspunkt kommer tilbage med en løsning som JFS-Fitness kan tage aktiv del i.

JFS-Fitness har arbejdet på at nedfælde en strategi for vores frivillige forening – Strategien understøtter vigtigheden af at vi bidrager gennem vores aktiviteter til at der er tilbud til de fleste og meget gerne at der skaber meraktivitet i Gormshallen.

Det er målet at vi med en strategi for JFS-Fitness, har et længere perspektiv på det vi gør. Det skal være noget som rækker længere frem end ét år. Fremtidige strategiske tiltag skal ske ud fra den helhedstænkning vi har anlagt, samtidig med at vi overholder reglerne for det at drive en frivillig forening af ikke kommerciel karakter.

Samtidig skal det videst muligt ramme ønskerne fra vores brugere, samtidig med at det skal være i tråd med det, som vores frivillige instruktører kan bistå og arbejde med – så det står mål med vores ressourcer.

JFS-fitness er afhængig af frivilligheden og vi efterlyser flere frivillige instruktører. Vi kan ikke skabe nye hold uden viljen fra en frivillig instruktør.

JFS-Fitness vil gerne understøtte med uddannelse når det er til noget, hvor medlemmerne i lang tid efterfølgende får gavn af det. Samtidig prøver vi, at sikre tid i frie lokaler, hvor det er muligt i samarbejde med Gormshallen gennem JFS-Fælles.

Målet for JFS-Fitness er at bruge indtægter fra kontingent, på vores medlemmer gennem diverse tiltag som gavner og udvikler centeret.

Bestyrelsen for JFS-Fitness har helt konkret bakket op om bl.a. arrangementer, som “Lægen flytter ind” og i 2018 “Luk munden og let røven” med Christian Bitch. Vi har i begge tilfælde tilbudt vores medlemmer i JFS-Fitness, at de kunne deltage frit – Målet er på den måde at give noget tilbage til vores medlemmer.

Vi lejer vores maskiner ud til Klinik for Fysioterapi – og vi er i færd med at lande en ny aftale efter at den gamle er udløbet. Vi har hver tirsdag og onsdag tryk på brugen af fitnesslokale og spinnings-lokale til henholdsvis, Idræt i dagtimerne og senioridræt.

Bestyrelsen i JFS-Fitness besluttede i 2017 at investere i forskellige tiltag til fitnesscenteret. Vi har allerede rigtig mange faciliteter, som gør det muligt for enhver der kommer i centeret, at finde lige netop de redskaber og maskiner, som understøtter deres individuelle træning – som et fitnesscenter bør tilbyde. Vi er meget bevidste om, at vi er i skarp konkurrence med nabobyerne, som enten har tilsvarende eller bedre faciliteter, så vi gør hvad vi kan for at holde på de trænende i byen.

Vi har investeret i en ny romaskine og to nye Skill Mills, som gør det ud for de gamle løbebånd. De har fået en god modtagelse og udfordrer helt sikkert på en ny måde ved at være uden motor og alene drevet af den indre rugbrødsmotor.

Vi har fået et helt nyt hold med en energisk pige i spidsen – JumpingFitness. Hertil har vi indkøbt 13 trampoliner og det hele foregår i første del af spinningslokalet – og giver os mulighed for at udnytte den ledige kapacitet der er mellem spinningstimerne.

Bestyrelsen vil meget gerne kommunikere med vores medlemmer. Men vi vil også rigtig gerne ud i nærområdet og kommunikere med de der endnu ikke er nået frem til aktiviteterne i Gormshallen. Vi tror på, at der stadig er borgere i Jelling og omegn, som endnu ikke har opdaget de utallige tilbud som JFS-Fitness byder på.

Det er et klart mål for JFS-Fitness, at sikre et alsidigt udbud, som kan favne flest muligt. Men vi i bestyrelsen må også sande, at en forening baseret på frivillighed kan være udfordret af, at ikke alle er tilfredse med alt, hvad vi gør eller den hastighed vi arbejder med. Vi mærker, at rigtig mange er tilfredse – og så er der nogen som ikke forstår, at vi ikke bare kan fikse maskinerne fra dag til dag / uge til uge.

Vi har fået mange gode forslag fra vores medlemmer og vi har drøftet med vores instruktører, hvad de fornemmer og mener at vi i fremtiden skal fokusere på.

Det betyder at vi har et katalog af interessante emner, som vi i 2017 har arbejdet med og som vi fortsætter med i 2018. Der er meget at arbejde med for bestyrelsen og i frivillighedens navn må vi sande at det bare tager lidt længere tid at nå det hele i fritiden.

Vi vil i løbet af 2018 lave en forespørgsel blandt den brede befolkning i Jelling om, hvad der skal til for, at de synes, at det er attraktivt at blive medlem i JFS-Fitness J Vi ønsker at finde ud af om der er noget vi kan gøre for at gøre opmærksom på vores eksistens, hvad vi kan gøre bedre og mere af.

Den nye hjemmeside betyder at bestyrelsen skal i arbejdstøjet i 2018, med henblik på at få styrket informationen og kommunikation. Det er vigtigt med god kommunikation og information til vores medlemmer og instruktører. Vi har fokus på at vi bliver bedre til at kommunikere:

 • “hvorfor” når vi igangsætter nye tiltag
 • “hvordan” som kræver mere frivillig arbejdskraft
 • “hvad” at ting sker ud fra strategien og en helstøbt planlægning til gavn for vores aktive medlemmer

Fokus er at vi hele tiden kan blive bedre til at kommunikere ud.

Vi er afhængige af tilfredse medlemmer – uden dem er der ikke et JFS-fitness. Vores undersøgelse i 2016 afslørede, at der var overvejende stor tilfredshed fra vores brugere – i 2018 kommer vi til at spørge igen.

Tak for året der er gået – vi glæder os til 2018

 

Indlæs flere