Kom til generalforsamling 6. februar kl. 19

Årets generalforsamling i JfS fodbold finder sted i Gormshallen onsdag 6. februar kl. 19.

 

Alle medlemmer er velkomne – både forældre og spillere, unge som voksne.

Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg og to kandidater stiller op, så der er stadig plads til at gøre dig gældende hvis du gerne vil gøre en forskel for fodbolden i Jelling.

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Beretning 2018
  Bestyrelsen fortæller om året der gik i JfS fodbold
 • Kunstgræsanlæg i Jelling
  Fodbold har fået en søster! Hør hvordan det går med planerne
 • Regnskab 2018
  Hvad blev pengene brugt til? Fik vi skabt et overskud til at investere i kunstgræsset? Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
 • Budget 2019
  Hvad skal pengene gå til i 2019, og hvor kommer de fra? Fremlæggelse af budget og afstemning.
 • Valg til bestyrelsen
  Karina Skovgaard og Lise Lotte Tønnes Friis er på valg og modtager genvalg.
  Nina Skriver Dahl (formand) er på valg og modtager ikke genvalg.
  Tine Lomholt og Thomas Jørgensen stiller op til bestyrelsen.
  Øvrige kandidater kan melde deres kandidatur enten ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen eller på selve generalforsamlingen.
  Ifølge vedtægterne kan bestyrelsen bestå af 7 medlemmer og 2 suppleanter.
  •Eventuelt

 

Vedtægter JFS Fodbold