Generalforsamling

Den årlige generalforsamling i gymnastikafdelingen afholdes næste gang i første kvartal 2020 – og du er inviteret.

Medlemmer i gymnastikafdelingen har stemmeret i henhold til § 2, såfremt medlemmet er fyldt 14 år. Forældre har stemmeret for medlemmer under 14 år. Stemmeret opnås kun ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt til en person som møder op på mødet. Dog max. to stemmer pr. fremmødte person.

Vedtægter for gymnastikafdelingen kan læses her.

Dagsorden jvf. § 8

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetæller
  3. Gymnastikbestyrelsens beretning for det forløbende år v. formanden
  4. Forelæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse samt budget for det kommende år
  5. Behandling af evt. indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 4 (vælges for 2 år)
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen jf. § 4 (vælges for 1 år)
  8. Eventuelt

Hvis alle valgte deltager, konstitueres der efter generalforsamlingen.

Formandsberetning

Formandsberetning 2018
Formandsberetning 2017
Formandsberetning 2016
Formandsberetning 2015
Formandsberetning 2014