Kørebog

Kørselsgodtgørelse er ikke en del af omkostningsgodtgørelsen og du vil således altid få din kørsel godtgjort. Kørsel á 1 kr./km (træning, stævner, kurser og opvisninger) og kørsel m. trailer 2 kr./km, forudsat der udfyldes kørebog.

Der udbetales ikke kørselsgodtgørelse til personer under 18 år.

Hent kørebogsskemaet og udfyld løbende for dækning af kørselsomkostninger.

Kassereren skal have kørebogen senest d. 30. marts for den ordinære sæson og senest d. 10. juli for sommer sæsonsen.

Relaterede sider