Fælles

JfS's generalforsamling 2017

Onsdag den 15. marts afholdt JfS sin årlige prisfest og generalforsamling. Det var generalforsamling nr. 50.
Om eftermiddagen var godt 65 medlemmer samlet til prisfest i Gormshallen. Her fik Kristine Rødsgaard, JfS skydning, overrakt Årets Sportspris 2016 for sine meget flotte præstationer i 2016 kronet af 2 Danmarksmesterskaber og et nordisk mesterskab.
Silas Eriksen, JfS badminton, fik overrakt Årets Lederpris 2016 for meget store arbejde for ungdomsbadmintonen. Han på det nærmeste styret dette gennem de sidste 4-5 år.

Om aftenen var samlet ca. 60 medlemmer til generalforsamlingen. Her fremlagde den afgående formand Karsten Kjær fællesledelsens beretning. Den kan ses HER. Der var ikke kommentarer til denne. Ditte Nørskov fremlagde regnskab og budget og der var heller ikke kommentarer til dette.

Ved valget blev Ole Holmgaard valgt til ny formand for foreningen. Han har hidtil været næstformand. Maja Holm blev genvalgt til næstformand.

Under eventuelt overrakte Sportens Venner en check til hver afdeling. 

Ligeledes under eventuelt takkede Ole Holmgaard Karsten Kjær for hans arbejde, som formand i foreningen gennem mange år. Han fik fra JfS og alle afdelinger overrakt et gavekort til en oplevelse. Desuden var der flere, der havde ordet og takkede Karsten Kjær for indsatsen.   

 

Generalforsamlinger 2017

Så er det tid for generalforsamlinger i JfS's afdelinger. Alle afdelingernes generalforsamlinger kan ses HER . Alle afdelingerne ønsker, at der kommer stor opbakning til møderne. Selvfølgelig er forældre også meget velkomne til at møde op.

JfS's hovedgeneralforsamling afholdes den 15. marts kl. 19.00. Om eftermiddagen afholder vi vor traditionsrige prisfest kl. 17.15-18.00. Alle er velkomne.
Generalforsamlingens dagsorden kan ses HER. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til formanden senest 10 dage før mødet. 

Du kan se vedtægterne under "Om JfS".  

 

Nyhedsbrev december 2016 - HER

 

Sponsorkroner fra OK benzin og SuperBrugsen 2016

Godt 26.000 kr. vil Jelling fS få ud af sit sponsorat med OK benzin og SuperBrugsen i Jelling i 2016. Det er et fantastisk flot beløb, som foreningen i særlig grad bruger i forbindelse med sit frivillige arbejde for børn og unge.
Du kan også få et OK benzin kort - se under "foreningsaftaler"

 

Nyhedsbrev ultimo juni 2016 - HER

 

 Nyhedsbrev ultimo februar 2016- HER                            

                                                               

 Nyhedsbrev december 2015

Nyhedsbrevet fra december kan ses her: Nyheder 

 

 

    jelling-maskinforretning jelling-musikfestival Jelling-VVS DJS-Logo