Gymnastik

Den årlige generalforsamling i gymnastikafdelingen blev senest afholdt torsdag d. 22 februar 2018 i Gormshallen - du finder her referat.

Vedtægter for gymnastikafdelingen kan læses her.

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetæller

 3. Gymnastikbestyrelsens beretning for det forløbende år v. formanden

 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse samt budget for det kommende år

 5. Behandling af evt. indkomne forslag

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 4 (vælges for 2 år)
  På valg er:
  - Betina Graversen (genopstiller ikke)
  - Lise Mols (genopstiller ikke)
  - Heidi Bæk Sohn (genopstiller ikke)
  - Jeanett Øllegaard Klos

 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen jf. § 4 (vælges for 1 år)
  På valg er:
  - Stig Hvelplund (genopstiller ikke)

 8. Eventuelt

 

Hvis alle valgte deltager, konstitueres der efter generalforsamlingen.

 

Læs her tidligere formandsberetninger:

Formandsberetning sæson 2016-2017

Formandsberetning sæson 2015-2016 

Formandsberetning sæson 2014-2015

Formandsberetning sæson 2013-2014

    jelling-maskinforretning jelling-musikfestival Jelling-VVS DJS-Logo