Forsikringer

Her kan du læse nærmere om de kollektive forsikringer, som er tegnet af DIF og DGI, som dækker Jelling fS: www.idraettensforsikringer.dk  

På DGI's hjemmeside kan du også læse om forsikringerne: her

JfS har således herigennem tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring (og ulykkesforsikring) der dækker trænere, ledere og bestyrelsesmedlemmer – de ”ansatte” i foreningen. Desuden er der en rejseforsikring.   

Derudover har foreningen tegnet en løsøreforsikring.

Ulykkesforsikring for idrætsudøvere - medlemmerne.

Jelling fS har ikke tegnet en kollektiv idrætsulykkesforsikring for alle sine medlemmer – udøveren. Der er flere grunde hertil:

  • En ulykkesforsikring tegnet til at dække alle medlemmer vil koste min. 40-50 kr. pr. år pr. medlemskab, som vi er nødsaget til at opkræve over kontingentet. 
    Eks: En familie med 2 børn, hvor alle dyrker en idræt og børnene endda 2 idrætter. 
    Pris: 6 x 45 kr. = 270 kr. i forøgede kontingenter pr. år til familien. 
     
  • De fleste familier har en familieforsikring med en fritidsulykkesforsikring og vil således blive dobbelt dækket. En familiefritidsulykkesforsikring dækker børnene indtil de er 18 eller 21 år alt efter selskab.
  • En kollektiv idrætsulykkesforsikring tegnet af foreningen vil kun dække den fritid, hvor der dyrkes idræt i foreningen og ikke fritid. 
  • En heltidsulykkesforsikring for unge studerende koster ca. 450 kr. om året og den dækker hele fritiden. 

Set ud fra, at det for mange vil blive en dobbelt udgift der ikke dækker ret meget af fritiden, har JfS ikke tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for alle medlemmer. Foreningen opfordrer derfor til, at medlemmerne der udøver idræt selv tegner for en fritids-/heltidsulykkesforsikring.

    jelling-maskinforretning jelling-musikfestival Jelling-VVS DJS-Logo