Kalender

16May

17May

17:00-18:00  Dance Fitness

17:30-18:30  Sommer spinning

18:00-19:00  Bokse fitness

18:15-19:15  SPINNING - Basic

19:00-20:15  Yoga og mobilitet

19:00-20:15  Yoga og mobilitet

19:30-20:30  SPINNING

18May

17:00-18:00  TRX

19:00-20:00  Kettle cross

19May

17:00-18:00  SPINNING

17:00-18:00  Dance Fitness

#jellingfs