Sidste nyt fra Bestyrelsen

Formandsberetning JFS-Fitness året 2020

Kære alle

Velkommen til denne virtuelle generalforsamling i JFS Fitness

Da jeg tiltrådte som formand i februar 2019 kunne ingen have forudset hvilke særlige omstændigheder denne bestyrelse ville komme til at stå overfor. Halvdelen af mine samlede to år i bestyrelsen har været præget af Corona. Umiddelbart efter generalforsamlingen i JFS Fælles i marts sidste år lukkede Danmark og dermed også Fitness ned. Det var surrealistisk at træde ud fra mødet og blive bombarderet med beskeder om at fitness skulle lukkes ned i løbet af en times tid.

Men alting skal ikke handle om Corona i denne beretning, selvom det unægtelig fylder meget i vores bevidsthed. Vi går heldigvis mod bedre tider og Fitness skal snart åbne op igen. Fitness på motionsplan er savnet af mange inklusiv mig selv. Under en nedlukning finder man ud af hvilke ting og aktiviteter man har taget for givet, og også hvor meget man savner det.

Vi har på trods af de ovennævnte omstændigheder nået mange ting i bestyrelsen det seneste år. Fitness har indgået et mere udvidet samarbejde med hallen omkring vedligehold, rengøring og diverse øvrige opgaver. Hallen, som er tilstede i dagtimerne, kan hjælpe Fitness med at løse praktiske opgaver i driften af Fitness, og de øvrige frivillige i foreningen kan tage over i eftermiddags/aften timerne og i weekenderne. Det er en fin løsning på nogle praktiske behov blandt andet omkring grundigere rengøring og almindelig vedligehold i Fitness.

Der er også etableret en gruppe som varetager de større reparationer og den udvidede service af maskinparken i Fitness. Den flok af frivillige har under den seneste nedlukning gjort et stort arbejde ud af at få lavet servicetjek på maskinerne i vores center. Det får vi alle stor gavn af.

Selve Fitness lokalet er blevet udvidet arealmæssigt. Da det sidste år blev konstateret at det gamle spinningslokale skulle kasseres pga nogle byggetekniske forhold, følte jeg personligt at vi stod på en brændende platform med hensyn til de aktiviteter som Fitness havde deroppe. Vi blev heldigvis imødekommet af Hallens bestyrelse, og med opbakning fra JFS Fælles fik vi mulighed for at udvide selve centret og vi fik også samlet vores aktiviteter ved at flytte spinning og andre aktiviteter ind i de to mødelokaler der støder op mod fitness. Det giver en god sammenhæng og et godt flow i dagligdagen, og jeg er sikker på, at det vil gavne centret, at vi nu kan bruge faciliteterne sammen på den måde. Bestyrelsen og andre frivillige har brugt meget tid og mange kræfter på at flytte rundt, rydde op og arrangere de nye forhold. Det har været en rigtig god proces at deltage i. Dejligt at så mange vil stille op til frivilligt arbejde.

Vi har takket være Jelling Musikfestival fået mulighed for at færdiggøre vores udendørs Cross Fit bane. Festivallens fond har af to omgange doneret penge og dermed gjort det muligt for os at etablere en bane der er til gavn for alle der kunne have lyst til at træne på egen hånd. Fitness vil benytte redskaberne til holdtræning, men derudover er det en stor glæde at se, at mange finder hen til cross fit stationerne i helt andre sammenhænge. Det er præcis det formål, som vi har anskaffet banen til. Den skal være til gavn og glæde for alle som kunne være interesserede.

Desuden er Fitness gået ind i arbejdet omkring udvidelse af Gormshallen i form af et springcenter. Sammen med JFS Gymnastik vil Fitness gerne være med i styregruppen for udvidelsen, fordi det også kan komme Fitness til gode, at der bliver mulighed for ekstra lokaler med multifunktioner. Et springcenter vil også frigøre mere haltid, og det samarbejde er vi meget spændte på og ser meget frem til at fortsætte med.

Bestyrelsen har trukket et stort læs med nogle ekstraordinære opgaver under Corona, og det har ikke være nogen nem opgave. Vi har heldigvis formået at hjælpe hinanden i forhold til at få dagligdagen til at fungere. Det skal I have tak for.

Fremtiden for vores Fitness bliver spændende, og vi glæder os til den helt store genåbning. Der skal være øget fokus på at få vores medlemmer tilbage igen. Vi har manglet den energi der er fra medlemmerne i forhold til driften. Vi glæder os til at centret igen bliver fyldt uden at vi skal kravle rundt ved væggene for ikke at sprede virus. Det ser vi alle frem til, og vi ser også frem til at være med til at tilbyde medlemmerne en mulighed for træning og socialt samvær både i centret og på vores hold. Vi glæder os også til at hjælpe til med, at folk i vores lokalsamfund kan få mere motion og fællesskab ind i deres hverdag igen. Vi står helt sikkert over for en større opgave med at få lavet mere opmærksomhed omkring nødvendigheden af at få kroppen rørt, og i at fortælle historien om, at det er nemt og bekvemt at kunne træne i sit lokalsamfund, hvor man også kan lære mange at kende.

Efter i aften træder jeg ud af bestyrelsen. Det har været en vild oplevelse for mig at stå i spidsen for JFS Fitness med formandstrøjen på, for jeg har aldrig ledet nogen eller noget tidligere. Jeg kan godt anbefale posten, for der er masser af fede opgaver der følger med, en stor kontaktflade, mange gode arrangementer og et godt fællesskab. Tidsmæssigt bliver det dog efterhånden for presset for mig, og derfor vil jeg nu sige farvel og tak for denne gang. Jeg vender tilbage, er jeg helt sikker på. Jeg brænder for Fitness og det behov som den idræt dækker i vores lokalsamfund. Tak for godt samarbejde til bestyrelsen, JFS Fælles, Hallen, instruktørerne og hjælperne i Fitness, de øvrige bestyrelser i JFS og ikke mindst medlemmerne i Fitness.

Tak herfra.

Karina Orluff

Formand JFS Fitness

Indlæs flere