Sidste nyt fra Bestyrelsen

Formandsberetning JFS-Fitness året 2018

Så er der generalforsamling – igen!

Tiden går hurtigere og hurtigere, om end det kan virke som en evighed, når man står midt i den daglige drift.

Mennesker er forskellige – Det er netop forskellighederne som berettiger en bestyrelse i en forening som vores. Vi arbejder for at forskellige mennesker med hver deres behov kan finde sig tilrette og føle at de får noget ud af at være medlemmer her.

Vi har brug for alle – men det er også det der gør bestyrelsesarbejdet udfordrende og er med til at vi skal være på dupperne hele tiden og følge med.

Der er dem som gerne vil have at alt bare er som det plejer – Men der er samtidig flere som forventer, at vi fornyer os og følger med tidens trend, ellers finder de bare et nyt sted at træne.

Vi er frivillige i bestyrelsen og som instruktører. Der bliver lagt rigtig mange timer i arbejdet på hver eneste station i foreningen – Hver og én gør vi, hvad vi kan.

Men vi har også brug for flere frivillige, gode ideer og inspiration, fra jer som medlemmer og udefra, så vi kan bevare det fine medlemstal og den gode stemning som vi møder i centeret og på vores hold. Det kræver at vi kan at inspirere medlemmer og andre i vores omverden til at de bliver ved med at være medlemmer eller ønsker at blive det.

Men ikke alle slag falder ud til at der opstår harmonier. Derfor har bestyrelsen i 2018 været udfordret på to aftaler, hvor vi desværre endte med at skilles. Der er altid to sider af en mønt, men desværre er det ikke altid begge sider der bliver bragt ud offentligt.

Vi oplevede i foråret 2018 en storm fra vores nabo i relation til samarbejdet, som betød at naboen opsagde aftalen om brug af fitnesscenteret. Det resulterede i en artikel i avisen og læserbreve, hvor vi i bestyrelsen undlod mest muligt at gå ind i diskussionen, men i stedet inviterede til fornyet samarbejde, hvis vores nabo igen ønsker at benytte vores faciliteter. Vi har ikke lukket døren, men vi har ikke ønsket at gå offentligt men heller ikke ønsket, at lade os løbe over ende.

Vi mistede i sommeren 2018 rengøringshjælpen fra Gormshallen, som betød at vi på få dage var nødt til at finde en ny aktør der kunne hjælpe med at holde centeret og spinningslokalet rent. Det lykkedes og det er stadig noget som vi følger på sidelinjen om det giver værdi. Vi er et flertal i bestyrelsen som hellere vil lægge pengene i Gormshallen, så vi er i dialog igen om en aftale – nu må vi se hvor vi ender i foråret 2019.

Bestyrelsen har stort fokus på hvad der er vigtigt for JFS-Fitness, hvad der kan udvikles og tilbydes vores medlemmer, som står mål med andre tilbud eller er bedre, så vores medlemmer ikke finder andre foreninger at træne i.

I dagligdagen har vi alle vores at passe, men når vi er sammen i bestyrelsen eller med vores instruktører, så er fokus på hvordan vi kan videreudvikle JFS-Fitness ud fra vores strategi om at:

 • JFS-Fitness skal fremme sundhed for alle (Fysisk, Mentalt og Socialt).
 • JFS-Fitness skal være et attraktivt sted at træne, være synlig i nærområdet og styrke sammenhængskraften.

Derfor har vi blandt andet i 2018:

 • Inviteret til ”Åbent-husarrangement”
 • Koblet os på arrangement i Gormshallen, som var gratis for fitness-medlemmer
 • Lavet nye investeringer i centeret og på vores hold
 • Fået nye frivillige instruktører til hold og centeret
 • Søgt donationer til et alment formål, som kommer længere ud end JFS-Fitness
 • Lavet spørgeskemaundersøgelse blandt besøgende ved ”Åbent-husarrangement”
 • Kommunikeret med medlemmerne omkring regler for medlemskab
 • Indgået aftale med nyt rengøringsselskab
 • Fået gang i vores vægt i et forsøg på at koble vejning og målrettet træning
 • Jelling Musikfestival 2018 – donation på 100.000 kr. til en Cross Fitt bane rundt om Gormshallen
 • VI har givet et tilskud til indkøb af massagestolen i Gormshallen

Vi har alle et hav af gøremål, så man kan undre sig over, hvordan tiden slår til. Men vi har i bestyrelsen formået at få afholdt 9-10 møder i år ud over de arrangementer der har været.

Der er rigtig mange muligheder for at videreudvikle vores forening om end pladsen i centeret er trang. Her har bestyrelsen været repræsenteret ved møder i JFS-Fælles og i møder som har været iværksat af Gormshallen, for at komme det et skridt nærmere, den udbygning som vi alle har talt om eller hørt på de sidste år – Der bliver bedre og bedre takter i dette tværgående arbejde, så vi venter spændt på hvad der sker i fremtiden. Sikkert er det at vi har budt ind med et ønske om et større center og bedre lokalefaciliteter til afvikling af bl.a. yoga og lign. Hold.

Jeg tror ikke, at man kan overkomme at interessere sig for alting – Som formand har jeg forsøgt at nå rundt om det meste, men uden en god besætning i bestyrelsen er det ikke muligt at drive en frivillig forening som vores – og den er helt unik.

Jeg vil her i aften komme med min lille opfordring til, at flere tænker på at blive frivillige. Om det er som hjælpere ved et af vores arrangementer, som instruktør på hold eller i centeret, så vil vi være glade for jeres deltagelse! … Vi er klar med uddannelse til de der er interesseret i at blive instruktør og vi gør hvad vi kan for at holde os opdateret på nye trends i samfundet og få nogen med på videreuddannelser.

I aften bliver formandsposten lagt over til en anden. Jeg er på valg, men ønsker ikke at fortsætte som formand. Jeg har haft stor gavn af at være i posten, men det har også været hårdt. Jeg tror på at det er tiden for en udskiftning – en som har pusten, en som kan se det hele på ny og har lyst til at tage fra hvor jeg slipper 😊 …  Jeg vil fortsat gerne være en del af bestyrelsen, men har brug for at trække i en anden uniform end den med den store stjerne.

Jeg takker for et år 2018, som på alle måder har været indholdsrigt og spændende. Jeg ser frem til et år 2019, som helt sikkert også vil byde på udvikling, fornyelser og spændende samarbejder. Der er rigtig gode takter alle steder i foreningen både i JFS-Fitness,  i det samlede JFS og i samarbejdet med Gormshallen.

 

 

Indlæs flere