Sidste nyt fra Bestyrelsen

Formandsberetning JFS-Fitness året 2019

Kære alle

Velkommen til generalforsamling i JFS Fitness 2020 

Jeg trådte ind i bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2019, og blev umiddelbart derefter valgt til formand. Derfor var det ikke uden nervøsitet, at jeg påbegyndte formandsskabet. 

Mit første år som formand er gået utroligt stærkt. Ved min indtrædelse i bestyrelsen opdagede jeg hurtigt, at det var en driftsikker bestyrelse jeg var trådt ind i. En bestyrelse hvor der kan træffes og effektueres beslutninger efter fælles drøftelse.

Bestyrelsen har taget rigtig godt imod mig, og jeg har fået god hjælp og opbakning til min opstart som formand, og jeg glæder mig til endnu mere af det gode samarbejde i 2020. En stor tak til bestyrelsen for at indgå i de strategiske overvejelser, og trække de mange driftopgaver der er i en forening som vores. Det er med til at sikre, at vi kan leve op til medlemmernes behov og forventninger til vores center. 

I bestyrelsen har vi også fokus på samarbejdet med andre afdelinger i JFS. De forskellige afdelinger har meget at samarbejde om, i forhold til at rekruttere og fastholde medlemmer i en eller anden form for sportslig aktivitet. Aktiviteter som kan bidrage til livsglæde, sammenhold, fællesskabsfølelse og sundhed. En lang række af positive ord, som kan beskrive glæden ved at være aktiv sammen med andre mennesker.

Vi er også en forening der er så heldig at have mange engagerede instruktører. Instruktørerne er nysgerrige, arbejdsomme og initiativrige i forhold til at starte nye hold og andre tiltag op. I det forgangne år er bokse fitness startet op som hold, og flere nye hold er undervejs til opstart i indeværende år. Derfor en stor tak til de mange kræfter som instruktørerne bruger på at træne medlemmer uge efter uge.

I 2019 har vi startet etableringen af en udendørs CrossFit bane. Banen er sponsoreret af Jelling Festivalfond, og vi vil gerne udbygge banen yderligere, til gavn for alle der har lyst til at dyrke udendørs træning på en sjov og anderledes måde. Når vejret igen tillader det, er der planlagt holdtræning ude på banen. 

Vi har også et administrativt hold af frivillige, som varetager indmeldelser, betalinger, udlevering af nøgler. Det er også en stor hjælp, at administrationen af medlemmerne fungerer godt. 

Vi er mange, som er fælles om at løfte opgaven med at drive JFS Fitness, og som sammen med medlemmerne får vores fitness center til at fremstå som et sted hvor man føler sig velkommen og hvor det er rart at træne, uanset hvilket niveau man træner på.

De udfordringer vi har oplevet i 2019 er især problemer med døren ind til fitness, og vi arbejder på sagen. Løsningen på en fejlfri dør har vist sig ikke at være helt så enkel. Der arbejdes meget på at finde fejlen og vi håber på, at vi er ved at nærme os noget der kan få døren til at virke hver gang. 

Jeg har også oplevet meget ansvarsfuldhed fra medlemmernes side i forhold til vores center. Vi ønsker alle at centret skal forblive et samlingspunkt for mennesker, som gerne vil benytte de faciliteter eller hold som centret stiller til rådighed. Jeg oplever stor interesse fra medlemmers side, til at bidrage med udviklingsønsker til centret og forslag til hvordan centret skal forblive ”lækkert” og funktionelt at træne i. Tak for Jeres bidrag og bliv endelig ved med at komme med Jeres mening. 

Vi er meget spændte på hvilke ændringer der kommer i kølvandet på opsigelsen af lejemålet med fysioterapien i Gormshallen. Det er ikke nogen hemmelighed, at det er vores store ønske at kunne udvide fitnesslokalet i et eller andet omfang, men vi er godt klar over, at der er mange interessenter der indgår i den sammenhæng. Vi ser frem til et spændende samarbejde med Gormshallens bestyrelse og JFS Fælles omkring udnyttelsen af de kommende ledige kvadratmeter.

I processen med en eventuel udvidelse, vil det være oplagt at kigge på, at få vores fitnesslokale givet et løft i form af en gennemgang af lokalet. Har vi de maskiner vi har brug for, fungerer de optimalt, kan gulvpladsen udnyttes bedre? Det skal vi iværksætte for at sørge for, at vi kan fastholde medlemmer med et funktionelt og pænt center, der er rart at besøge. Det håber og forventer vi, at vores medlemmer vil hjælpe os med at få til at lykkes. Vi har alle et fælles ansvar for at gøre opmærksom på, når noget ikke fungerer eller når der er noget vi ønsker skal være andersledes. I kraft af at vi er et frivilligt drevet center, så forpligter vi os alle til at bidrage med løsningen af de behov og ønsker der opstår undervejs. 

Så kære medlemmer: 

Kom gerne frem og hjælp os i det arbejde der ligge i at bevare Fitness som et godt sted at mødes for at træne. Helt konkret så skriv gerne til mig, hvis I har mulighed for og overskud til at bidrage med arbejdskraft til at løse praktiske opgaver i centeret. Vi vil nemlig gerne dyrke frivilligheden og her kan I medlemmer hjælpe til.

Vi er i bestyrelsen meget interesseret i at lytte til konstruktiv kritik og ønsker, dog kan vi ikke love at alle ønsker og forslag kan opfyldes. Jeg vil personligt gerne opfordre til, at indkomne forslag følges op af et eller flere konkrete bud på, hvordan I mener forslagene kan udføres i praksis. De der stiller ændringsforslagene bliver dermed mere aktive medspillere i løsningen af det der stilles forslag om. Det tror jeg kan blive et spændende og engagerende samarbejde, og jeg glæder mig til at høre fra Jer.

Jeg vil runde min beretning af og sige mange tak for et godt år i JFS Fitness. Det er en fornøjelse at være en del af denne forening, og jeg vil gerne blive ved med at arbejde for at skabe gode muligheder for at kunne træne forskellige former for Fitness aktiviteter i Jelling.

Karina Orluff

Formand JFS Fitness

Indlæs flere