Info fra bestyrelsen

Trænerguide

Er du startet op som ny træner, har vi lavet en trængerguide, der kan give dig svar på de fleste spørgsmål.
Har du yderligere spørgsmål, så tag kontakt til bestyrelsen. Du finder bestyrelsens kontaktoplysninger under “Kontakt”.

Se trænerguiden

Omkostningsgodtgørelse

Bestyrelsen i Jelling FS fodbold har vedtaget følgende takster for udbetaling af omkostningsgodtgørelse.
Beløbet deles mellem trænere, hjælpetrænere samt andre relevante omkring holdet.

Se taksterne for omkostningsgodtgørelse