Generalforsamling for Gormshallen 13. marts

Gormshallen holder generalforsamling den 13. marts 2024 klokken 18-19.

Sted: Klublokalet i Gormshallen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Aflæggelse af årsberetning ved formanden
  3. Fremlæggelse af regnskab 2023 til godkendelse samt fremlæggelse af budget for 2024
  4. Behandling af evt. indkomne forslag (sendes på mail til info@gormshallen.dk senest 7 hverdage før)
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Cathrin Tromborg Bræstrup (genopstiller), Anette Hoffmann (genopstiller ikke), Rune Therkildsen (genopstiller ikke).
    Valg af 2 suppleanter.
    Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Umiddelbart efter Gormshallens generalforsamling holder JFS Fælles sin generalforsamling.

Vel mødt