Bentes Damer

Kære gymnast på Bentes Damer

For at reducere antallet af personer i hallen til træning, er holdet blevet delt i 2:

  • Bentes Damer – lige uger (A-J)
  • Bentes Damer – ulige uger (K-V)

Begynder dit fornavn med A-J er du kommet på hold “lige uger”. Begynder dit fornavn med K-V er du kommet på hold “ulige uger”.

Passer det tildelte hold ikke med fx din arbejdsplan er der mulighed for, at blive flyttet til det andet hold. Skal dette gøres kan du sende en mail til Michelle på gymnastik@jellingfs.dk.

Afbud

Er du forhindret til en træning skal du melde afbud til Bente på 40 98 38 82 hurtigst muligt.