Kursus

Alle instruktører og hjælpeinstruktører opfordres til at tage på kursus. Der kan findes kurser på DGI’s og GymDanmarks hjemmesider. Finder du et interessant kursus, så giv den kursusansvarlige besked.

Den kursusansvarlige tilmelder dig kurset – det må du ikke selv gøre.