Forsikringer

JfS har gennem DIF og DGI tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring (og ulykkesforsikring), der dækker trænere, ledere og bestyrelsesmedlemmer.  Derudover har foreningen tegnet en løsøreforsikring og en rejseforsikring.

Her kan du læse nærmere om de kollektive forsikringer, som er tegnet af DIF og DGI, som dækker JfS: www.idraettensforsikringer.dk

På DGI’s hjemmeside kan du også læse om forsikringerne

Ulykkesforsikring for idrætsudøvere – medlemmerne.

JfS har ikke tegnet en kollektiv idrætsulykkesforsikring for alle sine medlemmer – udøveren. Foreningen opfordrer derfor til, at medlemmerne selv tegner en fritids-/heltidsulykkesforsikring.

 

Indlæs flere