Bag projektet for udvidelsen af faciliteterne står JFS og Gormshallens bestyrelse.

Der er nedsat en styregruppe der betår af:

John Tamberg (Gormshallens bestyrelse)

Steen Waacher (formand JFS Gymnastik)

Klaus Andersen (JFS Fitness)

Ole Holmegaard (JFS Fælles)

Lars Kjær Larsen (fundraiser, Jelling)

Christian Mols (Gormshallens bestyrelse)

Løst tilknyttet gruppen: Thomas Sohn (ansvar: kontakt til byggefirmaer)