Reservation af bane

Reservering af bane sker elektronisk ved at benytte www.123booking.dk

Når du har betalt kontingent får du tilladelse til at benytte bookingsystemet.

  • Der kan reserveres 1 time ved single-spil – her skal bruges 2 forskellige navne
  • Der kan reserveres 2 timer ved double-spil – her skal bruges 4 forskellige navne
  • Træning / turneringer er spærrede for bookinger.
  • Er man ikke mødt 10 minutter efter sin reservation bortfalder denne
  • Har du spørgsmål til booking proceduren, kontakt Henning Tarp eller Karsten Jensen (kj@skovstien.com / 23 36 61 84)

 

Banevedligeholdelse:

Grusbaner:  Banerne må kun benyttes med tennissko – løbesko mv må ikke bruges.
Laves der huller i banen skal de dækkes og trampes.
Efter brug skal banen fejes med kost. Er banerne tørre, skal de vandes før og efter brug.

For at forhindre ukrudt i at brede sig, er det vigtigt at der fejes helt ud til hegnet.

Husk: Gode baner er et fælles ansvar. Især her i starten af sæsonen, hvor det er meget vigtigt at reparere de huller der kommer på banen. Brug både skraberen og fejekosten efter spillet.

Vedrørende spilletidspunkter ved turneringer er hjemmeholdet ansvarlig for:

-Booke bane, sørge for bolde, kampen afvikles og indberette resultatet.
-Hjemmebane holdet er ligeledes ansvarlig for at kontakte modstanderen inden kampafvikling.
-Datoerne er vejledende og sidste frist for afvikling, men som udgangspunkt er den fastsatte dato også spilledag.
-Såfremt dato og tidspunkt skal ændres, skal dette ske med en varsling minimum 5 dage før oprindeligt kamptidspunkt til modstander, samt til nedenstående, som ændrer tidspunkt på hjemmesiden.

Indlæs flere