Reservation af bane

Reservering af bane sker elektronisk ved at benytte www.123booking.dk

Når du har betalt kontingent får du tilladelse til at benytte bookingsystemet.

  • Der kan reserveres 1 time ved single-spil – her skal bruges 2 forskellige navne
  • Der kan reserveres 2 timer ved double-spil – her skal bruges 4 forskellige navne
  • Træning / turneringer er spærrede for bookinger.
  • Er man ikke mødt 10 minutter efter sin reservation bortfalder denne
  • Har du spørgsmål til booking proceduren, kontakt Henning Tarp eller Karsten Jensen –
  • kj@skovstien.com / 23 36 61 84

 

Banevedligeholdelse:

Grusbaner:  Banerne må kun benyttes med tennissko – løbesko må ikke bruges.
Laves der huller i banen skal de dækkes og trampes.
Efter brug skal banen fejes med kost. Er banerne tørre, skal de vandes efter fejning.

For at forhindre ukrudt i at brede sig, er det vigtigt at der fejes helt ud til hegnet.

Husk: Gode baner er et fælles ansvar

Vedrørende spilletidspunkter ved turneringer er hjemmeholdet ansvarlig for:

-Booke bane, sørge for bolde, kampen afvikles og indberette resultatet.
-Hjemmebane holdet er ligeledes ansvarlig for at kontakte modstanderen inden kampafvikling.
-Datoerne er vejledende og sidste frist for afvikling, men som udgangspunkt er den fastsatte dato også spilledag.
-Såfremt dato og tidspunkt skal ændres, skal dette ske med en varsling minimum 5 dage før oprindeligt kamptidspunkt til modstander, samt til nedenstående, som ændrer tidspunkt på hjemmesiden.

Indlæs flere