Generalforsamling

Så er det snart tid til den årlige generalforsamling i badmintonafdelingen.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 26. februar kl. 19.30 i Gormshallen – og vi håber naturligvis ar du også kommer.

Medlemmer i badmintonafdelingen har stemmeret, såfremt medlemmet er fyldt 14 år. Forældre har stemmeret for medlemmer under 14 år. Stemmeret opnås kun ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt til en person som møder op på mødet. Dog max. to stemmer pr. fremmødte person.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Badmintonbestyrelsens beretning for det forløbende år v. formanden
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse samt budget for det kommende år
  4. Behandling af evt. indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Eventuelt

Hvis alle valgte deltager, konstitueres der efter generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indgives til formanden senest d. 11/2-19