Gormshallen holder generalforsamling den 15. marts 2023 klokken 18-19.

Sted: Klublokalet i Gormshallen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Aflæggelse af årsberetning ved formanden
  3. Fremlæggelse af regnskab 2022 til godkendelse samt fremlæggelse af budget for 2023
  4. Behandling af evt. indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Christian Mols (genopstiller), John Tamberg (genopstiller ikke), Malene Christoffersen (genopstiller ikke).
    Suppleant Peter Caspersen (genopstiller), suppleant Britt Fusager (genopstiller ikke).
    Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Umiddelbart efter Gormshallens generalforsamling holder JFS Fælles sin generalforsamling fra klokken 19-20.

 

Gormshallen vedtægter 2022 ENDELIG