Mål og formål for Jelling forenede Sportsklubber

Her kan du læse om vores forenings mål og formål


Formål

Jelling Forenede Sportsklubbers formål er at virke for idrættens fremme og styrke det frivillige foreningsarbejde i Jelling-området for derigennem at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

Med andre ord:
– vi skal fremme idrætten
– vi skal styrke det frivillige foreningsarbejde
– vi skal skabe sundhed
– vi skal skabe trivsel (samvær)
– vi skal arbejde for det i hele Jelling kommune

Mål
– give medlemmerne såvel sportslige som sociale oplevelser
– styrke det sociale samvær
– trænere/instruktører og ledere til stadighed er veluddannede
– samspillet mellem medlem, træner, leder og forældre styrkes
– styrke samarbejdet med andre foreninger, og afdelingerne imellem

Forudsætningen for en god idrætsoplevelse er:
– at man lærer noget
– at man er tryg
– at man har det sjovt
– at man får motion/fysisk træning
– at man får mulighed for konkurrence på et jævnbyrdigt niveau
– at man får mulighed for social kontakt og lige muligheder
– at man har indflydelse/ansvar på planlægningen

 

 

Indlæs flere