Sportens Venner

Sportens Venner er stiftet i 1977, som en selvstændig forening, der har til formål:

“At støtte al sport og idræt i Jelling forenede Sportsklubber, dels moralsk, dels økonomisk. Enhver form for støtte eller hjælp skal være til selvhjælp. Mottoet er: Vi betaler vor kontingent med glæde for at glæde andre”.

Foreningen har gennem årene støttet mange initiativer i JfS, og de seneste år er der årligt uddelt mellem 50.000 og 80.000 kr. til afdelingerne i JfS.

Støtten går ofte til børneholds lejr- og stævneture, kursusdeltagelse, enkeltstående investering og til hæder af vindende udøvere og hold.

Foreningen opkræver medlemmerne et årligt husstandskontingent.

Derudover afholdes bankospil i Seniorhuset Højagercentret hver torsdag vinteren igennem, med start i september og afslutning ca. 1. april. Desuden tjenes penge ved hjælp ved Musikfestivalen.


Formand:

Kirsten Holm, Vestbanevej 41, 7100 Vejle Mobilnr: 2271 9440 E-mail: kiskos@tunet.dk


Kasserer:

Vibeke Pedersen, Fårupvej 60, 7300 Jelling Mobilnr: 2226 1382 E-mail: pedersen.vp@gmail.com

BLIV MEDLEM af Sportens Venner og støt vores arrangementer, hvorved du også støtter JfS’ arbejde. Opkrævningen er på 60 kr. pr. husstand, og sker i april-maj måned.

 

KONTONUMMER: 9551 551 022 1488