Børneattest

For at beskytte dig selv mod en eventuel beskyldning om at være pædofil, og beskytte gymnaster mod pædofile, har gymnastikudvalget bestemt følgende:

JfS Gymnastik forbeholder sig ret til at indhente oplysninger om instruktører over 15 år med direkte tilknytning til børn og unge under 15 år. Siger man nej til dette, kan vi desværre ikke bruge denne person i JfS Gymnastik.

Rent juridisk og praktisk skal de pågældende instruktør give skriftligt samtykkeerklæring, før JfS Gymnastik må søge oplysninger på den pågældende. Det er kun en straffeattest omhandlende pædofili, og der vil på ingen måde stå andre ting nævnt. Vi vil indhente oplysningerne årligt ved sæsonopstart og ved nyansættelser uanset tidspunkt på året.

Stamdatablanket skal udfyldes og afleveres ved sæsonopstart.

Oplysningerne søges og indehaves forsvarligt af bestyrelsen. Bestyrelsen er underlagt tavshedspligt.