Omkostningsgodtgørelse

Alle instruktører og hjælpetrænere skal udfylde blanketten for omkostningsgodtgørelse. Se afleveringsfrister for hhv. ordinær sæson og sommer sæson i afsnittene herunder.

Du finder blanketten her.

Der udbetales efter det skattemæssigt gældende loft. Det skattemæssigt gældende loft er grænsen for, hvornår omkostningsgodtgørelsen bliver skattepligtig. Loftet er det maksimale en instruktør får udbetalt, uanset hvad instruktøren står til at få udbetalt.

Ordinær sæson

Kassereren skal have blanketten ved sæsons afslutning og senest d. 30. marts. Overholdes denne dato ikke, kan der ikke udbetales omkostningsgodtgørelse.

Udbetalingssatser

Instruktør: 2.000 kr. + evt. tillæg
Tillæg gives ved over 5 opvisninger og/eller ekstratræning: 1.000 kr.

Hjælpetræner (godtgøres efter anciennitet):

  • Hjælper sæson 1: 400 kr.
  • Hjælper sæson 2: 600 kr.
  • Hjælper sæson 3: 700 kr.
  • Hjælper sæson 4: 800 kr.
  • Rutineret voksen: 1.000 kr. – er du voksen og har været hjælpetræner samt har mere end 5 års erfaring, skal du sætte kryds ved erfaren voksen hjælpeinstruktør og ikke hjælpeinstruktør på omkostningsgodtgørelse blanketten.

Sommer sæson

Kassereren skal have blanketten senest d. 10. juli – også selvom dit hold ikke er færdig med sæsonen endnu. Overholdes denne dato ikke, kan der ikke udbetales omkostningsgodtgørelse.

Udbetalingssatser

Instruktør: 670 kr.
Hjælpetræner 340 kr.

Relaterede sider