Conventus

Conventus er dit system til håndtering af medlemmer på dit hold. I guiden nedenfor finde du relevante information, som du i løbet af sæson kan få glæde og gavn af.

Ved start oprettes man af den Conventusansvarlige i systemet og vil pr. mail modtage login. Ved glemt login eller problemer kontaktes den Conventusansvarlige. Det er vigtigt at man selv som instruktør eller hjælpeinstruktør retter oplysninger ved evt. ny mail eller mobil nummer, da man ellers vil miste vigtige informationer. Det er gennem Conventus at, man som instruktør eller hjælpeinstruktør henter afkrydsningslister, holdlister osv.

Vigtigt!
Når du har med medlemmers personoplysninger at gøre, har du pligt til ikke at dele oplysningerne. Du må gerne udlevere dit holds holdliste med medlemmers kontaktoplysninger på, til dit hold. Du må ikke dele medlemmers oplysninger med nogen, som ikke går på dit hold eller har tilknytning hertil fx forældre på børnehold.

Guide

Har du brug for oprettelse af et hold fx til et arrangement, skal du udfylde dokumentet her og returnere til den Conventus-ansvarlige.

Har du brug for hjælp er du velkommen til at tage fat i den Conventus-ansvarlige.